Check-up чоловіка від 50 років

TOP CLINIC DENIS
DENIS-М-3
16604,00
18449,00
ПРИЗНАЧЕННЯ
КОНСУЛЬТАЦІЇ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
параметри пошуку

ПРИЗНАЧЕННЯ

Скринінги на захворювання:
 • Цукровий діабет
 • Аденома простати
 • Простатит
 • Колоректальний рак
 • Атеросклероз
 • Глаукома
Оцінка стану організму:
 • Сечовидільна система
 • Серцево-судинна система
 • Перевірка зору
 • Перевірка неврологічної системи

Обстеження проходить у 2-3 візити. Загальна тривалість біля 6 годин.

КОНСУЛЬТАЦІЇ

 • Уролог. Огляд, трактування результатів аналізів.
 • Терапевт. Огляд, вимір індексу маси тіла, артеріального тиску, обговорення результатів досліджень, підсумкові рекомендації.
 • Офтальмолог. Перевірка зору та діагностика очних захворювань
 • Кардіолог. Огляд, трактування діагностичних тестів та результатів лабораторних досліджень.
 • Невролог. Огляд та консультація.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

 • вимірювання артеріального тиску
 • електрокардіограма (ЕКГ) з описом
 • ехокардіографія (УЗД серця)
 • відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС)
 • відеоколоноскопія (ВКС)
 • експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест
 • УЗД органів черевної порожнини та нирок
 • УЗД щитовидної залози
 • УЗД передміхурової залози та сечового міхура трансабдомінальне
 • рентгенографія органів грудної порожнини, без плівки (профілактичне обстеження)

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Забір біоматеріалу: кров, сеча
 • загальний аналіз сечі
 • клінічний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (5DIFF)
Гормональна панель
 • тиреотропний гормон (ТТГ)
 • індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон, СЗГ, Індекс)
 • Комплекс №38 "Індекс здоров'я простати" (ПСА, РЕА, Індекс вільного ПСА (ПСА вільний, ПСА загальний, Індекс))
 • Комплекс №200 "Урогенітальні інфекції у чоловіків (базовий скринінг)"
Біохімічний аналіз крові
 • Печінкові проби (аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), білірубін загальний)
 • Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)
 • глікозильований гемоглобін
 • Ліпідограма (холестерин загальний, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди, коефіцієнт атерогенності).
 • Коагулограма (протромбіновий час ПВ, % протромбіну за Квіком, МНО/INR, АЧТВ, фібриноген, тромбіновий час)

параметри пошуку

Район міста: М Іподром

Район міста: М Виставковий центр

Вік: від 50 років

Спеціалісти: Терапевт

Спеціалісти: Уролог

Спеціалісти: Кардіолог

Спеціалісти: Невропатолог

Спеціалісти: Офтальмолог

Інструментальні дослідження: Ехокардіографія

Інструментальні дослідження: УЗД передміхурової залози

Інструментальні дослідження: УЗД щитоподібної залози

Інструментальні дослідження: УЗД органів черевної порожнини

Інструментальні дослідження: Гастроскопія

Інструментальні дослідження: Колоноскопія

Скринінг: Цукровий діабет

Скринінг: Атеросклероз

Скринінг: Порушення роботи щитоподібної залози

Скринінг: Аденома простати

Скринінг: Колоректальний рак